I Nordiskt ljus Ryssby kyrka 22 juli 2022

Välkomna till romansafton utanför Kalmar.

Musik av bl a Sibelius, L-E Larsson, Frumerie, Rangström.